UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej
50-205 Wrocław,  ul. Cybulskiego 30
e-mail: centrum@cen.uni.wroc.pl / cen@uwr.edu.pl
biuro: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
Zespół Psychologów: +48 71 375 94 95
Zespół Pedagogów: +48 71 375 94 94
<