Edukacja przyrodnicza
w szkole podstawowej
Rocznik 1-4/2008
Podróże dydaktyczne z „Edukacją przyrodniczą...”
 2000-2007 (wybór tekstów)
Redaktor naczelny: Andrzej Krajna
Warszawa-Wrocław
2009
ISSN 1642-0993
Rada redakcyjna:
Mick Dunne, Stanisław Dylak, Waldemar Gancarz, Aleksandra Gołębiewska,
Adam Hibszer, Ryszard M. Janiuk, Ewa Podlesińska, Elżbieta Polańska, Josef Trna
Zespół redakcyjny:
Ewa Arciszewska, Krystyna Chmieleńska, Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Wybór tekstów i opracowanie:
Andrzej Krajna
Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej
Wybrane zagadnienia
Redakcja naukowa: Krystyna Sujak-Lesz
Wrocław 2008
ISBN 978-83-7432-450-2
Zespół redakcyjny: Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Chmielewski, prof. dr hab. Jerzy Mroziński
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Uczeń jaki jest – każdy widzi
Wyobrażenia uczniów o świecie
matematyczno-przyrodniczym
Redakcja naukowa:
Andrzej Krajna
Krystyna Sujak-Lesz
Wrocław 2008
ISBN 978-83-7432-373-4
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Współpraca: Iwona Chmaj, Sandra Dylewska
Recenzent: dr Leszek Ryk
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Uczeń jaki jest  każdy widzi
Rzecz o poznawaniu ucznia
i wykorzystywaniu tej wiedzy
w procesie nauczania
Redakcja naukowa:
Andrzej Krajna, Elżbieta Małkiewicz
Wrocław 2008
ISBN 978-83-7432-372-7
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Współpraca: Iwona Chmaj, Sandra Dylewska
Recenzent: prof. dr hab. Adam Chmielewski
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Jarmark pomysłów dydaktycznych
Notatnik nauczycieli
nie tylko przedmiotów przyrodniczych
Redakcja:
Krystyna Sujak-Lesz, Leszek Ryk, Andrzej Krajna
Wrocław 2008
ISBN 978-83-7432-376-5
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Współpraca: Iwona Chmaj, Sandra Dylewska
Recenzenci: dr Krystyna Chmieleńska, dr Anna Dębicka
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Nauczanie historii  ciekawiej
Notatnik nauczyciela
Redakcja naukowa:
Wojciech Mrozowicz, Karol Sanojca
Wrocław 2008
ISBN 978-83-7432-374-1
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Współpraca: Sandra Dylewska
Recenzent: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Edukacja kulturalna w szkole
Notatnik nauczyciela
Redakcja: Krystyna Sujak-Lesz, Andrzej Krajna, Leszek Ryk
Wrocław 2008
ISBN 978-83-7432-375-8
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Współpraca: Iwona Chmaj, Sandra Dylewska
Wybór tekstów i redakcja merytoryczna:
dr Jolanta Jagoszewska – wiedza o kulturze
dr Ewa Żgutowicz – informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Recenzenci: dr Elżbieta Małkiewicz, prof. dr hab. Bogumiła Staniów
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Wokół edukacji małego dziecka
Pomysły zajęć przedszkolnych
Redakcja: Krystyna Sujak-Lesz, Andrzej Krajna, Leszek Ryk
Wrocław 2008
ISBN 978-83-7432-371-0
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Współpraca: Iwona Chmaj, Anna Olszowa, Izabela Starzec
Recenzent: dr Elżbieta Małkiewicz
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Warsztat pracy wychowawcy świetlicy
Poradnik metodyczny
Redakcja naukowa: Małgorzata Prokosz
Wrocław 2008
ISBN 978-83-7432-370-3
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Korekta: Katarzyna Opalińska-Czopek
Recenzent: prof. dr hab. Alicja Szerląg
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Edukacja projakościowa
- krok trzeci
Redakcja naukowa:
Barbara Sujak-Cyrul
Wrocław 2008
ISBN 978-83-7432-377-2
Współpraca redakcyjna, opracowanie graficzne: Sylwia Dudziak-Kamieniarz
Recenzent: prof. UE dr hab. Inż. Ewa Konarzewska-Gubała
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego