Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej
3-4/2007
Wiedza przyrodnicza a życie codzienne
Redaktor naczelny: Andrzej Krajna
Warszawa-Wrocław
2008
ISSN 1642-0993
Rada redakcyjna:
Mick Dunne, Stanisław Dylak, Waldemar Gancarz, Aleksandra Gołębiewska,
Adam Hibszer, Ryszard M. Janiuk, Ewa Podlesińska, Elżbieta Polańska, Josef Trna
Zespół redakcyjny:
Ewa Arciszewska, Krystyna Chmieleńska, Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Recenzenci:
Anna Dębicka, Krystyna Sujak-Lesz
Redakcja naukowa działu „Preteksty” i „Teksty”:
Anna Smoczyńska
Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej
1-2/2007
Zasoby intelektualno-emocjonalne ucznia
i ich wykorzystanie na lekcji
Redaktor naczelny: Andrzej Krajna
Warszawa-Wrocław
2008
ISSN 1642-0993
Rada redakcyjna:
Mick Dunne, Stanisław Dylak, Waldemar Gancarz, Aleksandra Gołębiewska,
Adam Hibszer, Ryszard M. Janiuk, Ewa Podlesińska, Elżbieta Polańska, Josef Trna
Zespół redakcyjny:
Ewa Arciszewska, Krystyna Chmieleńska, Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Recenzenci:
Anna Dębicka, Leszek Ryk
Redakcja naukowa materiałów dot. diagnozy rozumiejącej:
Elżbieta Małkiewicz
Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej
3-4/2006
Pomiar w nauczaniu przyrody
Redaktor naczelny: Andrzej Krajna
Warszawa-Wrocław
2007
ISSN 1642-0993
Rada redakcyjna:
Mick Dunne, Stanisław Dylak, Waldemar Gancarz, Aleksandra Gołębiewska,
Adam Hibszer, Ryszard M. Janiuk, Ewa Podlesińska, Elżbieta Polańska, Josef Trna
Zespół redakcyjny:
Ewa Arciszewska, Krystyna Chmieleńska, Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Recenzenci: Anna Dębicka, Krystyna Sujak-Lesz
Redakcja naukowa: Grażyna Suchanek
Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej
1-2/2006
Człowiek w środowisku przyrodniczym
Redaktor naczelny: Andrzej Krajna
Warszawa-Wrocław
2007
ISSN 1642-0993
Rada redakcyjna:
Mick Dunne, Stanisław Dylak, Waldemar Gancarz, Aleksandra Gołębiewska,
Adam Hibszer, Ryszard M. Janiuk, Ewa Podlesińska, Elżbieta Polańska, Josef Trna
Zespół redakcyjny:
Ewa Arciszewska, Krystyna Chmieleńska, Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Recenzenci: Anna Dębicka, Krystyna Sujak-Lesz
Redakcja naukowa: Grażyna Suchanek
Edukacja zawodoznawcza
i projakościowa w szkole
Projekty w realizacji zadań
Szkolnego Doradcy Zawodowego
Redakcja naukowa: Maria Śmigielska
Opole-Wrocław 2006
ISBN 83-7395-215-2
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Opracowanie edytorskie: Grażyna Kłakowicz
Recenzent: prof. dr hab. Marek Masnyk
Wydawca:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Projektowanie pracy
nauczyciela przedmiotów humanistycznych
Wybrane zagadnienia
Redakcja:
Andrzej Krajna, Elżbieta Małkiewicz
Wrocław 2006
ISBN 83-87196-87-8
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Opracowanie edytorskie: Katarzyna Opalińska-Czopek
Współpraca: Krystyna Salitra, Włodzimierz Lamek, Małgorzata Kaspryszyn, Maria Jańska
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Chmielewski, dr Leszek Sobkowiak
Wydawca:
MarMar
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Projektowanie pracy
nauczyciela przedmiotów przyrodniczych
Redakcja:
Leszek Ryk
Krystyna Sujak-Lesz
Andrzej Krajna
Wrocław 2006
ISBN 83-87196-96-7
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Opracowanie edytorskie: Iwona Chmaj
Współpraca: Teresa Biernat, Bogusława Breitkopf, Krystyna Chmieleńska
Recenzenci: dr Anna Dębicka, dr Danuta Mrozińska
Wydawca:
MarMar
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Edukacja zawodoznawcza w szkole
Redakcja:
Krystyna Sujak-Lesz
Andrzej Krajna
Leszek Ryk
Wrocław-Opole 2006
ISBN 83-87196-91-6
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Opracowanie edytorskie: Iwona Chmaj
Współpraca: Małgorzata Drwięga, Alina Kupczak, Małgorzata Warachim, Ewa Załęcka
Recenzenci: dr inż. Teresa Kupczyk, dr Maria Śmigielska
Wydawca:
MarMar
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Edukacja projakościowa w szkole
Redakcja naukowa: Barbara Sujak-Cyrul
Wrocław-Opole 2006
ISBN 83-87196-90-8
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Redaktor naukowy: Barbara Sujak-Cyrul
Współpraca: Sylwia Dudziak
Opracowanie graficzne: Iwona Chmaj
Recenzenci: dr inż. Teresa Kupczyk, dr Maria Śmigielska
Wydawca:
MarMar
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego