Marta Kochan-Wójcik, Andrzej Krajna, Elżbieta Małkiewicz,
Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz, Marzena Tkocz
Nowi nauczyciele na nowe czasy
Z doświadczeń kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie
Wrocławskim
2000-2005
Wrocław 2005
ISBN 83-87196-75-4
Redakcja: Marta Kochan-Wójcik, Andrzej Krajna
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Chmielewski, prof. dr hab. Jerzy Mroziński
Wydawca:
MarMar
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Wokół pedagogiki ucznia w centrum
Redakcja:
Andrzej Krajna, Jan Lesz
Krystyna Sujak-Lesz
Wrocław 2005
ISBN 83-87196-74-6
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Współpraca: Aleksandra Chybicka, Marta Kochan-Wójcik, Marcin Mróz, Katarzyna Opalińska
Recenzenci: Jerzy Mroziński, Leszek Ryk
Wydawca:
MarMar
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
przy udziale Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej
3-4/2005
Człowiek w środowisku przyrodniczym
Redaktor naczelny: Andrzej Krajna
Warszawa-Wrocław
2005
ISSN 1642-0993
Pozycja dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Rada redakcyjna:
Mick Dunne, Stanisław Dylak, Waldemar Gancarz, Aleksandra Gołębiewska,
Adam Hibszer, Ryszard M. Janiuk, Ewa Podlesińska, Elżbieta Polańska, Josef Trna
Zespół redakcyjny:
Ewa Arciszewska, Krystyna Chmieleńska, Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Recenzenci:
Marta Kochan-Wójcik, Krystyna Sujak-Lesz
Redaktor naukowy działu „Teksty”:
Adam Hibszer
Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej
1-2/2005
Szkoła a polityka
Redaktor naczelny: Andrzej Krajna
Warszawa-Wrocław
2005
ISSN 1642-0993
Pozycja dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Rada redakcyjna:
Mick Dunne, Stanisław Dylak, Waldemar Gancarz, Aleksandra Gołębiewska,
Adam Hibszer, Ryszard M. Janiuk, Ewa Podlesińska, Elżbieta Polańska, Josef Trna
Zespół redakcyjny:
Ewa Arciszewska, Krystyna Chmieleńska, Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Recenzenci:
Elżbieta Małkiewicz, Leszek Ryk
Edukacja zawodoznawcza
i edukacja projakościowa w szkole
Redakcja:
Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Wrocław 2005
ISBN 83-87196-70-3
Redaktor prowadzący: Andrzej Krajna
Redaktor naukowy działu „Edukacja projakościowa”: Barbara Sujak-Cyrul
Współpraca: Lilla Jaroń, Anetta Pereświet-Sołtan, Julia Woroniecka
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Chmielewski, dr inż. Teresa Kupczyk, dr Jan Lesz
Wydawca:
MarMar
Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
przy udziale Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej
3-4/2004
Indywidualizacja nauczania w edukacji przyrodniczej
Redaktor naczelny: Andrzej Krajna
Warszawa-Wrocław
2004
ISSN 1642-0993
Pozycja dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Rada redakcyjna:
Mick Dunne, Stanisław Dylak, Waldemar Gancarz, Aleksandra Gołębiewska,
Adam Hibszer, Ryszard M. Janiuk, Ewa Podlesińska, Elżbieta Polańska, Josef Trna
Zespół redakcyjny:
Ewa Arciszewska, Krystyna Chmieleńska, Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Recenzenci:
Alicja Badowska, Krystyna Chmieleńska, Eugenia Malewska
Redaktor naukowy działu „Teksty”:
Krzysztof Gąsecki
Edukacja przyrodnicza
w szkole podstawowej
Zeszyt pierwszy
Nauczanie przyrody  po roku doświadczeń
Redaktor naczelny: Andrzej Krajna
Warszawa-Wrocław
2000
Pozycja finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rada redakcyjna:
Tadeusz Domański, Stanisław Dylak, Waldemar Gancarz, Aleksandra Gołębiewska,
Adam Hibszer, Ryszard M. Janiuk, Ewa Podlesińska, Elżbieta Polańska, Aleksander Świątecki
Zespół redakcyjny:
Ewa Arciszewska, Krystyna Chmieleńska, Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Recenzenci:
Zdzisław Bernacki, Jerzy Ogar
Konsultanci:
Elżbieta Malinowska, Danuta Pazik
Edukacja przyrodnicza
w szkole podstawowej
Zeszyt specjalny: Nauczanie przyrody
a standardy wymagań egzaminacyjnych
Redaktor naczelny: Andrzej Krajna
Warszawa-Wrocław
2000
Pozycja finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rada redakcyjna:
Tadeusz Domański, Stanisław Dylak, Waldemar Gancarz, Aleksandra Gołębiewska,
Adam Hibszer, Ryszard M. Janiuk, Ewa Podlesińska, Elżbieta Polańska, Aleksander Świątecki
Zespół redakcyjny:
Ewa Arciszewska, Krystyna Chmieleńska, Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Recenzenci:
Zdzisław Bernacki, Jerzy Ogar
Konsultanci:
Wojciech Czerwinski, Ryszard M. Janiuk