problemy dydaktyki fizyki
redakcja:
Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz Czeszów-Wrocław, 2015
Rada Redakcyjna:
prof. dr hab. Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) prof. dr hab. Ewa Dębowska (Uniwersytet Wrocławski) prof. dr hab. Andrzej Majhofer (Uniwersytet Warszawski) dr Zygmunt Olesik (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) dr Piotr Skurski (Uniwersytet Łódzki)
Recenzenci:
prof. dr hab. Ryszard Cach prof. dr hab. Adam Jezierski
ISBN 83-87196-74-6
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
problemy dydaktyki fizyki
redakcja:
Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Czeszów-Wrocław, 2013
Rada Redakcyjna:
prof. dr hab. Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) prof. dr hab. Ewa Dębowska (Uniwersytet Wrocławski) prof. dr hab. Andrzej Majhofer (Uniwersytet Warszawski) dr Tadeusz M. Molenda (Uniwersytet Szczeciński) dr Zygmunt Olesik (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) dr Piotr Skurski (Uniwersytet Łódzki)
Recenzenci:
prof. dr hab. Ryszard Cach prof. dr hab. Adam Jezierski
ISBN 83-87196-74-6
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Andrzej Krajna Jan Lesz Krystyna Sujak-Lesz Elżbieta Małkiewicz Leszek Ryk
Budować wspólnotę w różnorodności Building Community in Diversity
Wrocław 2012
Recenzenci:
Assoc. Prof. RNDr. Josef Trna, CSc. Dr hab. Władysław Błasiak, prof. UP w Krakowie
Autorzy zdjęć:
Anna Serwik-Mróz (s. 5, 26) Jan Górski (s. 4 okładki)
Projekt okładki:
Adriana Kotyla
ISBN 978-83-7432-896-8
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
problemy dydaktyki fizyki
redakcja:
Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz
Krośnice-Wrocław, 2011
Rada Redakcyjna:
prof. dr hab. Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) prof. dr hab. Ewa Dębowska (Uniwersytet Wrocławski) dr Tadeusz M. Molenda (Uniwersytet Szczeciński) dr Jerzy Ogar (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) dr Piotr Skurski (Uniwersytet Łódzki) dr Arkadiusz Wiśniewski (UMCS Lublin)
Recenzenci:
prof. dr hab. Ryszard Cach prof. dr hab. Adam Jezierski
ISBN 978-83-7432-732-9
<
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego