8-11-2017
6. listopada 2017 r. w wieku 63 lat zmarł Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. (Masaryk University, Faculty of Education) uhonorowany w 2015 roku Medalem Pamiątkowym Uniwersytetu Wrocławskiego przez Jego Magnificencję UWr. Prof. dra hab. Marka Bojarskiego [więcej:]

26-10-2017
Podnoszenie kompetencji wpisane jest w zawód nauczyciela, także akademickiego. W tym roku Wykładowcy Centrum uczestniczą w szkoleniach poszerzających ich warsztat pracy dydaktycznej, które sami wybrali jako kluczowe na obecnym etapie swojego rozwoju. Mgr Patrycja Stępień-Grzelak z Zespołu Psychologów, w dniach 11-12 października 2017 roku uczestniczyła w szkoleniu „Prezentacja, która robi wrażenie, czyli sztuka przekazywania i przekonywania”, doskonaląc - pod okiem trenera, Marka Guzowskiego - swoje umiejętności praktyczne w obszarze wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jednocześnie Patrycja Stępień-Grzelak przygotowuje wewnętrzne szkolenie z tego zakresu dla pozostałych wykładowców Centrum, dzięki czemu także nasi Studenci i Doktoranci będą mogli skorzystać z technik i umiejętności przydatnych w przygotowaniu swoich prezentacji oraz wystąpień publicznych.

19-10-2017
W dniach 23-25 września mgr Marzena Tkocz z Zespołu Pedagogów uczestniczyła w drugiej edycji konferencji „Autyzm – od nauki do praktyki” organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, której celem było przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań nad zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich praktycznych zastosowań w terapii osób z ASD, szczególnie w kontekście ich dorastania i usamodzielniania. Wiedza zdobyta podczas konferencji wzbogaci program zajęć prowadzonych w Centrum, które dotyczą pracy z uczniami i studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

18-10-2017
Mgr Renata Iwaniec z Zespołu Psychologów, uczestniczyła w Konferencji Jubileuszowej „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” z okazji 50-lecia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, która odbyła się 24-26 września 2017 roku na Zamku w Mosznej. Wygłosiła wraz z mgr Łukaszem Stecko referat „Stawanie się dorosłym a dorosłość – różnice w postrzeganiu zglobalizowanego świata i specyfiki funkcjonowania w nim”. Renata Iwaniec na Seminarium Centrum podzieliła się wrażeniami z Jubileuszu oraz zdała relację z wystąpień wygłoszonych podczas konferencji przez przedstawicieli różnych dziedzin psychologii.

11-10-2017
Po okresie intensywnych działań organizacyjnych związanych z rozpoczęciem roku akademickiego przyszedł czas na relacje z bieżących wydarzeń, w których biorą udział nasi pracownicy. Przedstawiciele Centrum w następującym składzie: doc. dr Leszek Ryk, dr Krystyna Sujak-Lesz, mgr Andrzej Krajna, mgr Marzena Tkocz oraz dr Marta Kuty-Pachecka uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym diagnozującym potrzeby w zakresie kształcenia nauczycieli zorganizowanym we Wrocławiu 26 września w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (program POWER). W spotkaniu brali udział przedstawiciele różnych grup związanych kształceniem nauczycieli: pracownicy akademiccy, pracownicy oświaty, przedstawiciele pracodawców, a jego celem była identyfikacja potrzeb w zakresie organizacji i realizacji programów kształcenia nauczycieli. Pracownicy, którzy wzięli udział w spotkaniu, przekazali całemu zespołowi najważniejsze wnioski i konkluzje z jego przebiegu, a następnie przedyskutowano je podczas Seminarium Centrum.

2-10-2017
Życzymy wszystkim Studentom, Doktorantom i Współpracownikom Centrum Edukacji Nauczycielskiej owocnych i inspirujących spotkań z wiedzą i umiejętnościami w rozpoczynającym się roku akademickim 2017/2018. Jednocześnie informujemy, że wieloletnia Koordynator Zespołu Psychologów, dr Elżbieta Małkiewicz, po latach aktywnej działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej przechodzi na zasłużoną emeryturę, dołączając tym samym do wspaniałego grona naszych Współpracowników. W środę 27.09. swoją obecnością zaszczycił Centrum Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Adam Jezierski, który wręczył dr Elżbiecie Małkiewicz medal pamiątkowy naszego Uniwersytetu. Składamy wyrazy uznania i wdzięczności dr Elżbiecie Małkiewicz za jej nieustające dzielenie się wiedzą i pasją oraz nieocenione zaangażowanie w wykształcenie kilku pokoleń Studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. W nowej roli Koordynatora Zespołu Psychologów witamy natomiast dr Martę Kuty-Pachecką, o której można dowiedzieć się więcej tutaj . Z przykrością informujemy również, że pracę w Zespole Pedagogów zakończyła we wrześniu dr Edyta Nieduziak, której życzymy powodzenia w rozwoju dalszej kariery naukowej i dydaktycznej.

Oferta edukacyjna
Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017
Kierunki studiów podyplomowych:

1.Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe „Przygotowanie do

zawodu nauczyciela"


2. Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia „Szkolny doradca

zawodowy”


3. Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia

"Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - terapia pedagogiczna"Przedszkole i szkoła podstawowa


4. Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w Zakresie

Edukacji Małego Dziecka


5. Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe „Nauczyciel

przyrody w szkole podstawowej”
Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne


6. Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia "Nauczyciel Edukacji

dla Bezpieczeństwa”


7. Studia Podyplomowe "Nauczyciel Fizyki w Gimnazjum"


8. Podyplomowe Studia „Nauczyciel przedsiębiorczości

w szkołach ponadgimnazjalnych”


9. Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia „Wychowanie

do życia w rodzinie”


Dokumenty dla kandydatów [Pobierz]