Oferta edukacyjna
Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017
Kierunki studiów podyplomowych:

1.Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe „Przygotowanie do

zawodu nauczyciela"


2. Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia „Szkolny doradca

zawodowy”


3. Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia

"Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - terapia pedagogiczna"Przedszkole i szkoła podstawowa


4. Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w Zakresie

Edukacji Małego Dziecka


5. Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe „Nauczyciel

przyrody w szkole podstawowej”
Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne


6. Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia "Nauczyciel Edukacji

dla Bezpieczeństwa”


7. Studia Podyplomowe "Nauczyciel Fizyki w Gimnazjum"


8. Podyplomowe Studia „Nauczyciel przedsiębiorczości

w szkołach ponadgimnazjalnych”


9. Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia „Wychowanie

do życia w rodzinie”


Dokumenty dla kandydatów [Pobierz]