Publikacje

Krystyna Sujak-Lesz, Andrzej Krajna, Mateusz Jurecki, Nauczanie fizyki w szkole dziś – jakie jest? Notatki do diagnozy, [w:] K. Sujak-Lesz, L. Ryk, A. Krajna (red.), „Jarmark pomysłów dydaktycznych. Notatnik nauczycieli nie tylko przedmiotów przyrodniczych”. Wrocław 2008

Anna Malinowska, Fotografowanie pozornego ruchu sfery niebieskiej, [w:] K. Sujak-Lesz, L. Ryk, A. Krajna (red.), „Jarmark pomysłów dydaktycznych. Notatnik nauczycieli nie tylko przedmiotów przyrodniczych”. Wrocław 2008

Katarzyna Cabanek, Projekt zajęć terenowych w obrębie Książańskiego Parku Krajobrazowego, [w:] K. Sujak-Lesz, L. Ryk, A. Krajna (red.), „Jarmark pomysłów dydaktycznych. Notatnik nauczycieli nie tylko przedmiotów przyrodniczych”. Wrocław 2008

Joanna Depta-Ładak, Władysław Kubiak, Krew ratuje życie, [w:] K. Sujak-Lesz, L. Ryk, A. Krajna (red.), „Jarmark pomysłów dydaktycznych. Notatnik nauczycieli nie tylko przedmiotów przyrodniczych”. Wrocław 2008

Małgorzata Getek, Magdalena Rams, Justyna Liber, Beata Gębura, Fotografowanie pozornego ruchu sfery niebieskiej, [w:] L. Ryk, K. Sujak-Lesz, A. Krajna (red.), Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2006

Barbara Sujak-Cyrul, Sylwia Dudziak, Badanie podstawowej wiedzy nauczycieli, planujących pełnienie funkcji Szkolnego Doradcy Zawodowego, na temat systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bhp. Wyniki wstępne za 2006 r., [w:] B. Sujak-Cyrul (red.), Edukacja projakościowa w szkole, 2. Wrocław-Opole 2006

Barbara Sujak-Cyrul, Sylwia Dudziak, Projekty podnoszące świadomość projakościową w szkole. Koncepcja i tematy projektów grupowych z zakresu przygotowania do pracy w organizacjach objętych systemami zarządzania: jakością, środowiskiem, bhp, [w:] B. Sujak-Cyrul (red.), Edukacja projakościowa w szkole, 2. Wrocław-Opole 2006

Barbara Sujak-Cyrul, Poszukiwany menedżer jakości. Wizerunek wyłaniający się z ogłoszeń o pracę, [w:] B. Sujak-Cyrul (red.), Edukacja projakościowa w szkole, 2. Wrocław-Opole 2006

Bożena Wojtasik, Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w „społeczeństwie ryzyka”, [w:] A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz (red.), Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole. Wrocław 2005

Sylwia Dudziak, Barbara Sujak-Cyrul, Koncepcja badania procesu nauczania-uczenia się studenta i ucznia przy użyciu narzędzi doskonalenia jakości, [w:] A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz (red.), Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole. Wrocław 2005

Marcin Fankanowski, Krystyna Chmieleńska, Aleksandra Chybicka, Andrzej Krajna, Anetta Pereświet-Sołtan, Krystyna Sujak-Lesz, Kształcenie studentów w czasach globalizacji i zagrożenia bezrobociem, [w:] A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz (red.), Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole. Wrocław 2005

Marcin Fankanowski, Nauczycieli portret własny A.D. 2007/2008, [w:] K. Sujak-Lesz, A. Krajna, L. Ryk (red.), Wokół edukacji małego dziecka. Pomysły zajęć przedszkolnych. Wrocław 2008

Mirosław Sielatycki, Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, [w:], K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2008

Bronisław Kulka, Kształcenie dwukierunkowe nauczycieli – możliwe skutki pozytywne i negatywne, [w:], K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2008

Sabina Koczoń-Zurek, Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego w kształceniu przyszłych nauczycieli, [w:], K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2008

Mariusz Noga, Rola nauczyciela akademickiego w rozwoju pasji zawodowej przyszłych nauczycieli, [w:] K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2008

Mirosław Frejman, Stanisława D. Frejman, Wokół zagadnień rozwijania inicjatywy dydaktycznej przyszłych nauczycieli, [w:] K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2008

Arkadiusz Wiśniewski, Pozytywne emocje uczniów czy wzbogacanie ich wiedzy i umiejętności podstawowym celem nauczania – na przykładzie nauczania fizyki, [w:] K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2008

Beata Dyrda, Twórcze rozwiązywanie problemów w kształceniu nauczycieli, [w:] K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2008

Piotr Zbróg, O konieczności włączenia kształcenia komunikacji interpersonalnej w toku studiów nauczycielskich, [w:] K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2008

Beata Walkiewicz, Opiekun praktyk pedagogicznych w szkole, [w:] K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2008

Andrzej Krajna, Elżbieta Małkiewicz, Krystyna Sujak-Lesz, Wiedza potoczna ucznia i jej wykorzystanie w edukacji, [w:] A. Krajna, E. Małkiewicz (red.), Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2006.

Anna Barysz, Jakub Ostropolski, Rozumienie pojęcia „lewica” przez uczniów szkoły średniej, [w:] A. Krajna, E. Małkiewicz (red.), Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2006.

Monika Brudnik, Pojęcie „prawica” w rozumieniu uczniów szkoły średniej, [w:] A. Krajna, E. Małkiewicz (red.), Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2006.

Dominika Brzęczek, Konrad Czernichowski, Dominika Malcher, Monika Paradowska, Rozumienie pojęcia „tolerancja przez młodzież, [w:] A. Krajna, E. Małkiewicz (red.), Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych. Wybrane zagadnienia. Wrocław 2006.

Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca, Wyzwania współczesnej oświaty – reforma szkolnictwa i kształt edukacji historycznej w oczach nauczycieli, [w:] W. Mrozowicz, K. Sanojca (red.), Nauczanie historii – ciekawiej. Notatnik nauczyciela, Wrocław 2008

Wojciech Mrozowicz, Forum internetowe w kształceniu nauczycieli historii. Kilka uwag moderatora, [w:] W. Mrozowicz, K. Sanojca (red.), Nauczanie historii – ciekawiej. Notatnik nauczyciela, Wrocław 2008

Joanna Wojdon, Technologia informacyjna w warsztacie nauczyciela – webquest, [w:] W. Mrozowicz, K. Sanojca (red.), Nauczanie historii – ciekawiej. Notatnik nauczyciela, Wrocław 2008

Małgorzata Drwięga, Szkolny Ośrodek Kariery w mojej szkole, [w:] K. Sujak-Lesz, A. Krajna, L.Ryk (red.), Edukacja zawodoznawcza w szkole. Wrocław-Opole 2006

Lidia Grubiak, Meandry kariery „biznesmena”, [w:] K. Sujak-Lesz, A. Krajna, L.Ryk (red.), Edukacja zawodoznawcza w szkole. Wrocław-Opole 2006

Władysław Błasiak, Słońce i my. „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej” 3-4/2007, s. 215-238

Andrzej Krajna, Poszukiwanie modelu nauczania przyrody. „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej” 1-4/2008, s. 7-14

Andrzej Krajna, Elżbieta Małkiewicz, Krystyna Sujak-Lesz, Jan Lesz, Leszek Ryk, „Obraz świata ucznia a nauczanie fizyki” – relacja z e-warsztatów prowadzonych na studiach podyplomowych „Nauczyciel fizyki w gimnazjum” (wrzesień 2007 r. – marzec 2008 r.), [w:] A. Krajna, K. Sujak-Lesz (red.), Uczeń jaki jest – każdy widzi. Wyobrażenia uczniów o świecie matematyczno-przyrodniczym. Wrocław 2008