INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH STUDIACH

Charakterystyka Studiów:
Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz.U. 2019 r. poz.1450)

Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie:

  • psychologiczno-pedagogicznym
  • dydaktycznym

Projektowane studia podyplomowe przeznaczone będą dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia (łącznie na tym samym kierunku studiów), lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu.

Absolwenci uzyskają przygotowanie pedagogiczne do nauczania wybranego przedmiotu.

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie umieszczona na niniejszej stronie.

Czas trwania studiów:
3 semestry

Zasady naboru:
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz kompletność złożonych dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK).

Termin rozpoczęcia nastąpi po zrekrutowaniu grupy.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry