30 czerwca 2020 roku minęło 20 lat działalności Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 2000-2019 Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wydało 16 książek naukowo-metodycznych oraz 18 tomów kwartalnika „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej”, a także – we współpracy z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego – 4 tomy „Problemów dydaktyki fizyki”.

Z okazji 20. rocznicy postanowiliśmy dokonać digitalizacji dorobku wydawniczego Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

Zbiór uzupełniają prace „założycielskie” opracowane w latach 1988-1989, które posłużyły do opracowania modelu kształcenia nauczycieli realizowanego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej w pierwszych latach funkcjonowania. Punktem wyjścia rozważań nad modelem kształcenia nauczycieli przyjętym przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej były propozycje opracowane w ramach Resortowego Programu Badań Podstawowych III.30 „Unowocześnienie procesu dydaktycznego – model dydaktyk szczegółowych”.

Zespół redakcyjny: Andrzej KrajnaLeszek RykKrystyna Sujak-Lesz

Strona  informatyczna przedsięwzięcia: Piotr Perucki.

regal cyfrowy

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry