PODSTAWA PRAWNA

Doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zgodnie z §29 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych.

ARCHIWUM

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry