PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DOKUMENTY DLA OPIEKUNA PRAKTYKI:

Oświadczenie zleceniobiorcy

Zaświadczenie od pracodawcy

Zgłoszenie i aktualizacja danych osobowych 

Umowa + rachunek dla opiekuna (nauczyciela)

Umowa + rachunek dla pedagoga/psychologa

 

ORGANIZACJA I DOKUMENTACJA PRAKTYK NAUCZYCIELSKICH:

mgr Urszula Kuzdrowska-Nyczka (specjalista ds. praktyk studenckich)

+48 71 375 94 93

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 tel. 697-552-529

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI PRAKTYK:

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO PRZYSTĄPIENIA DO PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIEJ:

W związku z koniecznością sprawdzania Państwa w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed przystąpieniem do praktyk nauczycielskich, będą Państwo proszeni o przekazanie danych w zakresie imienia matki i imienia ojca. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości odbycia praktyk.
Konieczność sprawdzania Państwa w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym wynika z obowiązku nałożonego na Uniwersytet Wrocławski Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz z Zarządzenia Nr 110/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Procedury weryfikacji przez Uniwersytet Wrocławski osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób realizujących praktyki zawodowe (związanej z działalnością z osobami małoletnimi)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), proszę przyjąć do wiadomości, że: 
1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław; 
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Wrocławski na podstawie art. 6 ust.  1 lit. c) oraz art. 6 ust.  1 lit. e), w celu realizacją praktyki zawodowej (związanej z działalnością z osobami małoletnimi); 
4. Państwa dane mogą zostać udostępnione jedynie organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Uczelnia zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzani;
Ponadto, proszę przyjąć do wiadomości, że:
1. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praktyki, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu. Uprawnienia te mogą być jednak ograniczone przez szczególny przepis prawa;
3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania praktyki zawodowej (związanej z działalnością z osobami małoletnimi);
5. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry